10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΣ145.00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Κατάλληλη για τη μελέτη της αρχής της ανεξαρτησίας των κινήσεων.
Παραδίδεται με δύο σφαίρες.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566