10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΣ150.00
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Κατάλληλος για τη μελέτη της ανακύκλωσης σώματος.
Αποτελείται από μεταλλική κεκλιμένη τροχιά 60cm μεταβλητής
γωνίας κλίσεως με αυλάκωση, που καταλήγει σε κυκλική στεφάνη.

Παραδίδεται με μεταλλική μπίλια, γωνιομετρικό τομέα (0-90°)
και νήμα στάθμης για τον υπολογισμό της κλίσης.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566