10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΣ155.10
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Πειραματική διάταξη για τη μελέτη της φυγόκεντρου δύναμης.
Αποτελείται από χαλύβδινη βάση σχήματος Τ, με ενσωματωμένη
τροχαλία με στρόφαλο μετάδοσης κίνησης, μέσω ιμάντα, σε ομφαλό Φ10mm.
Προτεινόμενος εξοπλισμός:
ΜΣ165.4857Α: Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας
ΜΣ170.00: Συσκευή διαπλατυνόμενων δακτυλίων
ΜΣ175.00: Ρυθμιστής του WattBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566