10/6/2022   

ΠΡΟΪΟΝΤΑ | b. ΧΗΜΕΙΑ | Εργαστηριακές Διατάξεις Χημείας - Συσκευές

Κωδικός Προϊόντος Όνομα Προϊόντος
ΔΙ100.00 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ
ΔΙ200.00 ΣΥΣΚΕΥΗ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ
ΔΙ300.00 ΣΥΣΚΕΥΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ HOFFMANN
ΔΙ400.00 ΣΥΣΚΕΥΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566