10/6/2022   

ΠΡΟΪΟΝΤΑ | j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | Χημεία

Κωδικός Προϊόντος Όνομα Προϊόντος
a. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
b. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
c. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ
d. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
e. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Ph
f. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΚΟΥ
g. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΒΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ
h. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΑΙΘΑΝΟΛΗ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566