10/6/2022   

ΠΡΟΪΟΝΤΑ | j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | Βιολογία

Κωδικός Προϊόντος Όνομα Προϊόντος
a. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
b. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
c. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΦΥΤΟΥ
d. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΙΠΩΝ, ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΥ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ
e. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΖΩΩΝ
f. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
g. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
h. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566