10/6/2022   

ΠΡΟΪΟΝΤΑ | b. ΧΗΜΕΙΑ | Όργανα μετρήσεων - Συσκευές Χημείου

Κωδικός Προϊόντος Όνομα Προϊόντος
AD020.00 PORT.BALANCE 2000gr/1gr ADAM
AD006.00 PORT.BALANCE 600gr/0.1gr ADAM
ΜΡ055.ΧΧ ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΟ
ΓΕ127.20 ΖΥΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 2000 g / 1 g
ΓΕ127.50 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ 4000ΕΧ
ΓΕ127.70 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ 500gr/0.1gr
ΘΕ030.ΧΧ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΗΙ985.09 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ: CHECKTEMP 1
ΧΗ950.01 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ
ΧΗ950.00 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΗΙ804.30 ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΟ
ΗΙ981.03 ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ ΣΤΥΛΟ : CHECKER1
ΜΡ060.01 ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ 1-1,1
ΓΕ130.ΕΜΒ2002 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ 200gr/0.01gr
ΧΗ555.00 ΥΔΡΟΛΟΥΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566