10/6/2022   

ΠΡΟΪΟΝΤΑ | a. ΦΥΣΙΚΗ | Εργαστηριακές διατάξεις Φυσικής

Κωδικός Προϊόντος Όνομα Προϊόντος
4861.10 a. ΚΙΤ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1
4861.20 b. ΚΙΤ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2
4861.30 c. ΚΙΤ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 3
4862.10 d. ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
4864.10 e. ΚΙΤ ΟΠΤΙΚΗΣ 1
4864.21 f. ΚΙΤ ΟΠΤΙΚΗΣ 2
4864.30 g. ΚΙΤ ΟΠΤΙΚΗΣ 3
4865.10 h. ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
4867.10 i. ΚΙΤ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ 1
4867.20 j. ΚΙΤ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ 2
4866.10 k. ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 1
4866.20 l. ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 2
4868.10 m. ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
4868.20 n. ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 2
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566