10/6/2022   

ΠΡΟΪΟΝΤΑ | d. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | Εξοπλισμός για τα Σ.Π.Π.Ε.

Κωδικός Προϊόντος Όνομα Προϊόντος
ΧΗ295.00 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ - κουτί 50 τεμ
ΒΙ010.00 ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΓΕ420.00 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (STOP)
ΓΕ420.00 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (STOP)
ΓΕ160.XX ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΣΚΑΣ
ΓΕ160.XX ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΣΚΑΣ
ΧΗ340.00 ΔΕΙΚΤΕΣ pH 0-14 (ΜΕRCK)
ΘΕ030.XX ΘΕΡΜΟΜΕΤΡO
ΧΗ290.00 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ - κουτί 100 τεμ
ΒΙ005.0002 ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΧΗ035.00 ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΒΙ025.00 ΛΑΒΙΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΒΙ020.00 ΛΕΠΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΜΤ034.48 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ BIOTEC 24 – 900 / EC
ΚΟ495.10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: "ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ"
ΗΙ981.03 ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ ΣΤΥΛΟ: CHECKER 1
ΜΤ187.04 ΣΕΙΡΑ SLIDES ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΤ186.08 ΣΕΙΡΑ SLIDES ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΜΤ186.41 ΣΕΙΡΑ ΣΛΑΪΝΤΣ "ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ"
ΜΤ186.40 ΣΕΙΡΑ ΣΛΑΪΝΤΣ "Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ"
ΧΗ015.01 ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ
ΧΗ125.01 ΤΡΥΒΛΙΑ PETRI 90 mm
ΒΙ015.00 ΨΑΛΙΔΙ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566