10/6/2022   

ΠΡΟΪΟΝΤΑ | i. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΠΙΠΛΑ | Έπιπλα

Κωδικός Προϊόντος Όνομα Προϊόντος
ΑΝ070.00 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΡΜΑΡΙΑ
ΠΑ010.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ
ΘΡ080.00 ΘΡΑΝΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΖ050.00 ΠΑΓΚΟΙ ΖΥΓΟΥ
ΓΕ180.00 ΣΚΑΜΠΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566