11/30/2022   

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πληκτρολογήστε με κεφαλαίους χαρακτήρες τον κωδικό ή την ονομασία ή τμήμα αυτής για το προϊόν που αναζητείτε.
Αναζήτηση για:
 a. ΦΥΣΙΚΗ       >
 b. ΧΗΜΕΙΑ       >
 c. ΒΙΟΛΟΓΙΑ       >
 d. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ       >
 e. DATA - LOGGERS, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ       >
 f. ΟΠΤΙΚΟ / ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ       >
 g. ΧΑΡΤΕΣ - ΒΙΝΤΕΟ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ - CDs - ΒΙΒΛΙΑ       >
 h. ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ       >
 i. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΠΙΠΛΑ       >
 j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ       >


 Ατομική Φυσική
 Γενικά Φυσικής
 Εργαστηριακές διατάξεις Φυσικής
 Ηλεκτρισμός
 Θερμότητα
 Μαγνητισμός
 Μηχανική ρευστών
 Μηχανική στερεών σωμάτων
 Οπτική
 Ταλαντώσεις
 Βασικός Εξοπλισμός Χημείου
 Γυάλινα είδη Χημείου
 Είδη Προστασίας στο εργαστήριο Χημείας
 Εργαστηριακές Διατάξεις Χημείας - Συσκευές
 Όργανα μετρήσεων - Συσκευές Χημείου
 Πακέτα οργάνων Χημείου
 Χημεία: Μοντέλα Ατόμων - Μορίων
 Slides Βιολογίας
 Γενικός εξοπλισμός Βιολογίας
 Κάμερες Μικροσκοπίας
 Μικροσκόπια - Στερεοσκόπια
 Μοντέλα μορίων
 Παρασκευάσματα Βιολογίας
 Προπλάσματα - Μοντέλα Βιολογίας
 Εξοπλισμός για τα Σ.Π.Π.Ε.
 Ήπιες μορφές Ενέργειας
 Data Loggers
 Αισθητήρες για EcoLog
 Αισθητήρες για MicroLog
 Αισθητήρες για MultiLog -/Pro
Δεν υπάρχουν καταχωρημένα προϊόντα
 Slides για τη Βιολογία
 Slides για το Περιβάλλον
 Αναλώσιμα πινάκων
 Πίνακες ανακοινώσεων
 Πίνακες κιμωλίας
 Πίνακες Μαρκαδόρου
 Εξοπλισμός εργαστηρίων
 Έπιπλα
 Βιολογία
 Φυσική
 Χημεία