11/30/2022   


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


  • Το Ηλεκτρικό Ρεύμα

  • Η Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

  • Ασφάλεια στο εργαστήριο Χημείας

  • Ασφάλεια στο εργαστήριο Βιολογίας


Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566